Isolering av nya lokalen för vinterförvaringen är nu klar

22.08.2018